Het stoomgemaal De Tuut Appeltern

Geschiedenis van de stoombemaling

In de 19de eeuw is de stoommachine  doorontwikkeld tot  goede bruikbare born van aandrijving van machines, de industriele revolutie vond een aanvang in de industrie en andere vormen van aandrijving van machines.

De   stoommachine als bron van aandrijving van de vele soorten van opvoerwerktuigen in waterbeheersingsgemalen heeft in Nederland de bouw van ruim 750 stoomgemalen mogelijk gemaakt.

In het stroomgebied van Rijn en Maas zijn in Gelderland en Noord-Brabant 75 stoomgemalen gebouwd , waarvan in Gelderland er 36 zijn opgericht, en in het land van Maas en Waal zijn 8 stoomgemalen voor de waterbeheersing gerealiseerd.

In Dreumel werd ten behoeve  van de toenmalig Molenpolder een van de eerste  stoomgemalen gebouwd in 1846, het systeem van Ir. Fijnje. Dit gemaal was uitgerust met  een zg balansstoommachine  het opvoerwerktuig was een zuigerpomp. Het zelfde systeem als de Cruqius waarmede de Haarlemmermeer is drooggelegd

Het succes van dit gemaal was zeer goed dat reeksen windmolens nog niet hadden gerealiseerd in de voorafgaande eeuwen in deze rivierpolder.( Toen genaamd Molenpolder)

Jaarverslag 2016 Maas&Waal CultuurExpress

Doelstelling werkgroep

De leden van de werkgroep Maas&Waal CultuurExpress willen fungeren als de denktank en de oren en ogen van het erfgoed in het Land van Maas en Waal. De werkgroep doet suggesties en draagt ideeën aan ter bescherming en het behoud van het erfgoed in deze regio.

Tenminste vier keer per jaar komt de werkgroep bijeen om de stand van zaken en de actuele situatie met elkaar te bespreken. Desgewenst wordt dan actie ondernomen.

Terugblik op de activiteiten 2016

Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan de onderlinge samenwerking tussen de kleine Maas en Waalse musea te bevorderen en samenwerking te zoeken met de gemeentebesturen en het regionale bedrijfsleven.
Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met Erfgoed Gelderland, het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, Ondernemend Maas en Waal en vertegenwoordigers van de 8 musea en bezoekerscentra.

Geconstateerd is dat het Land van Maas en Waal nog onbekend en onherkenbaar is voor zowel de eigen inwoners als bezoekers en toeristen van buiten. Dit heeft, met medewerking van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, geleid tot de realisatie van de Cultuurkaart voor Maas en Waal met cultuurhistorische adressen, inspiratie en tips. De fietsroute “Historisch Maas en Waal” met knooppunten neem je mee door het karakteristieke rivierenlandschap langs de vroegere heerlijkheden, bijzondere kastelen en kerken en de 8 musea.
Op 28 oktober werd in museum Tweestromenland te Beneden-Leeuwen het eerste exemplaar aangeboden aan de wethouder cultuur van de gemeente West Maas en Waal.

Op 9 december is in Restaurant De Korenmolen te Maasbommel een zeer goed bezochte Inspiratiemiddag georganiseerd waarin een aantal deskundige inleiders onderleiding van prof. Dolly Verhoeven presentaties hebben verzorgd over:


1. Erfgoed duurzaam goed. Ontwikkelingskansen voor Maas en Waal door landschaphistoricus Drs. Ferdinand van Hemmen te Huissen;
2. De bijzondere ligging van Maas en Waal in de rivierendelta van Nederland door Richard de Bruin, directeur Regionaal Bureau voor Toerisme te Tiel;

3. Gezamenlijke activiteiten ter versterking van de vrijetijdseconomie door Wim Hoezen, bestuursondersteuning Stichting Maasmeanders te Oss;
4. Maximale samenwerkingsmogelijkheden met het bedrijfsleven door Rob Ansen, bestuurslid Ondernemend Maas en Waal te Druten;

5. Samenwerking op regionaal niveau zorgt voor de musea voor een zonnige toekomst door Liesbeth Tonckens, adjunct-directeur Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Aan de hand van een vijftal prikkelende stelling is soms heftig en intensief gediscussieerd met de aanwezige wethouders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en van de erfgoedinstellingen.

De conclusies zijn: 1. Het Maas en Waal verhaal kan en moet beter verteld worden. 2. Met medewerking van de bevolking is dat mogelijk. Hiervoor melden zich 20 personen om actief mee te denken en te doen. 3. Afgesproken wordt dat ondernemers, gemeenten en erfgoed- en cultuurhistorische instellingen direct met elkaar in gesprek gaan om gezamenlijk het grote verhaal te schrijven en uit te dragen.

Nog in 2016 zijn de eerste gesprekken met Ondernemend Maas en Waal en de CultuurExpress verder doorgezet om “het Land van Maas en Waal op de kaart te zetten”. Met de 8 musea zal verder worden gepraat om een inhoudelijke samenhang en afstemming te bevorderen.

Geplande activiteiten voor 2017

Voor dit jaar zullen de in gang gezette gesprekken worden voortgezet om meer bezoekers te ontvangen, waarbij traditioneel museabezoek alleen niet meer voldoende is. Daarbij zullen zij streven naar meer inhoudelijke samenhang en afstemming.
De musea zullen met het bedrijfsleven bespreken op welke wijze samenwerking voor de partners tot een win - winsituatie kan leiden. De mogelijkheden zullen afgetast worden.

Het gezamenlijk schrijven van “het Grote Verhaal van Maas en Waal” met het bedrijfsleven zal hopelijk in dit jaar worden afgerond. Intensief overleg met de gemeenten, het bedrijfsleven, de erfgoedinstellingen en regionale organisaties zullen samen Maas en Waal als een eenheid op de kaart zetten.

Wensen voor 2017

Met elkaar, gemeenten, bedrijfsleven en erfgoedinstellingen, werken aan een betere en grotere bekendheid en herkenbaarheid van het Land van Maas en Waal.
Daarbij maken samenwerking en afstemming een groter en sterker geheel, dan de som der delen.

In overleg met het bestuur van de Historische Vereniging Tweestromenland te Wijchen zal een subsidieverzoek worden ingediend bij de provincie Gelderland in het kader van de “versterking van de maatschappelijke rol van kleine musea”.
De erfgoedinstellingen en de 8 musea verwachten door een inhoudelijke samenhang en afstemming te bereiken dat de kwaliteit en het bezoekersaantal toeneemt.

Het gebruik van de website www.cultuurexpress.nl zal extra gepromoot worden bij alle erfgoed, kunst- en cultuurinstellingen in Maas en waal en omgeving.

Naam en plaatsnaam van de vrijwilligers eind 2016

De werkgroep Maas&Waal CultuurExpress bestaat uit de volgende leden: William van den Akker (Beuningen), Jan Dekkers (Druten), Ben van Dijk (Alphen aan de Maas), Frans van Dijk (Puiflijk), Rudy van Haren (Balgoy), Arnold de Kock (Beneden-Leeuwen), Louis Kuus (Heerewaarden), Hennie Sibon (Beuningen) en Jan Reijnen (Puiflijk).

 

 

De keuze van: Stoomgemaal De Tuut

Het gemaal De Tuut is een ‘landmark’ in het rivierenlandschap. De slanke, herbouwde schoorsteen is al van verre zichtbaar. Het gerestaureerde gemaal met zijn uitwateringssluizen, de kolenloods, de machinistenwoningen en het in de nabijheid gelegen moderne elektrisch gemaal Bloemers vormt ook architectonisch een zeer interessant geheel. Vandaar dat er in 2013 een boek over het bijna honderd jaar oude stoomgemaal verscheen. 

Gerard van de Ven, Leo ten Hag en Jan Reijnen, Het stoomgemaal De Tuut, een monument van gemeenschapszin, €24,95

De keuze van: Erfgoedstudiehuis

Het Erfgoedstudiehuis en het Erfgoedoverleg richten zich via onderzoek op het toegankelijk maken van de geschiedenis van het gebied Tussen Maas en Waal (Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen). Het is een voortzetting van het in het kader van het Landelijk Ontwikkelingsplan (Wijchen, Beuningen en Druten) opgerichte Projekt Cultuurhistorie Oostelijk Rivierengebied. In het kader daarvan ontwikkelden A. Janssen en W.A. Kattenberg zeven fietsroutes dekkend over het gehele gebied (inclusief West Maas en Waal en Heumen) 

Resultaten en onderwerpen van onderzoek gedaan vanuit Erfgoedstudiehuis en Erfgoedoverleg Land van de Heerlijkheden vanaf 2009 

De Historische Vereniging Tweestromenland beschikt over een indrukwekkende collectie streekboeken. Die zijn niet alleen in te zien (elke woensdag tussen 14.00-17.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand (gaarne min. drie d...

Bij het Bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden kunt u tal van boeiende (foto)boeken over de streek en haar bewoners bekijken en kopen. Enkele van de publicaties die zeker de moeite waard zijn:

Theo Jansen, A.A.Bredius, sch...

Heeft u zelf iets gelezen of gezien over het Land van Maas en Waal waar u enthousiast over bent? Een boeiend boek, een mooie film of een interessant onderzoek? Laat het ons weten via info@CultuurExpress.nl. Dan plaatsen we uw aanbeveling...