Burgemeester Hans Verheijen: Mijn wieg

Dan steken we de loftrompet
en ook de dikke draak
En eten ‘s avonds zandgebak
op het feestje van Klaas Vaak.

Zomaar een paar regels uit het lied van Boudewijn de Groot dat over onze streek gaat; het achter de hoge bergen (!) gelegen Land van Maas en Waal. Net 7 maanden jong was ik toen dit nummer voor eerst werd gedraaid op Hilversum 3, de toen nog nieuwe radiozender die in onze huidige tijd 3FM heet.

Die jongen van 7 maanden oud sliep in een wieg die stond in Weurt, om heel precies te zijn aan De Ruyterstraat 6. Vier jaar woonde ik in dat dorpje; toen vertrokken we als gezin naar het Hoge Noorden.

Mijn vier jaren in Weurt herinner ik me als in een jongensboek; we ondernamen opmerkelijk stoute avonturen (niets is zo selectief als geheugen, ook denk ik in mijn geval). Met mijn jeugdvriend Dennis besloten we, amper onze vierde verjaardag gevierd hebbende, de wijde onbekende wereld in te trekken. Hij op zijn driewieler en ik met mijn step op weg naar Beuningen. Over de Van Heemstraweg, want zo kwam je in Beuningen! De wereld was toen veel kleiner; we stonden veel dichter bij elkaar, kenden elkaar. En zo kwamen die twee jonge avonturiers weer veilig thuis; aan De Ruyterstraat 6 en 8. Iemand had ons onderweg herkend...... weg avontuur!

42 jaar na mijn vertrek kwam ik terug in het Land van Maas en Waal; de verbinding met mijn eigen herinneringen herlevend en opnieuw belevend. Het Land van Maas en Waal, waar de as van de harde en snelle wereld van geld, van infrastructuur en van bedrijvigheid de as van bourgondisch leven, van historie, van een hecht verenigingsleven en compacte kernen treft. Vaste waarden in een dynamische wereld. Een mooi thuis!

En die hoge bergen..... Boudewijn de Groot moet hebben gedoeld op de zandduinen van Alverna en Bergharen! Onder de groene hemel, in de blauwe zon....


Voorzitter CultuurExpress Arnold de Kock: Samenwerken, verbinden & promoten.

Geboren en getogen in het Land van Maas en Waal weet ik hoe bevoorrecht wij zijn in zo’n mooie streek te wonen. Veel cultuur- en bijzondere erfgoedinstellingen in de vele kleine dorpen, mooie natuur in een gevarieerd landschap met de overal zichtbare Maas- en Waaldijken. Waar kun je beter genieten dan hier. Laten we er trots op zijn en blijven.

Met de Gelderse gedeputeerde voor Cultuur en Erfgoed vind ik dat cultuur, erfgoed, kunst, muziek, drama en immateriële erfgoed belangrijke bijdragen leveren aan onze identiteit en samenleving. Zij geven ook kleur aan ons bestaan, zij bevorderen de toeristische aantrekkelijkheid van onze streek. Het zijn bouwstenen voor leefbaarheid. Investeren in cultuur en erfgoed is noodzakelijk voor een duurzame en sterke economie. Een mix van cultuur, erfgoed en landschap zal samenwerking bevorderen, verbindingen leggen en Maas en Waal promoten. In de huidige financieel moeilijke tijd is samenwerking noodzakelijk om “overeind” te blijven.

Gemeenten maken zware tijden door, dat geldt ook voor bedrijven. Alleen al de schaal van de gemeenten en de dorpen in de streek maakt afstemming noodzakelijk. Economische wetten dwingen tot samenwerking. Dit is juist nodig in onze streek met 110.000 inwoners verspreid over 5 gemeenten en 26 dorpen met een overwegend plattelandskarakter én ook nog eens opgesloten tussen de dijken. Dit dwingt ons over de door mensen getrokken grenzen van gemeenten, kamers van koophandel, recreatieschappen en regio’s heen te kijken en elkaar op te zoeken. Benut elkaars kwaliteiten en ervaringen en bundel die in een krachtige samenwerking. Nieuwe ontwikkelingen krijgen dan een kans om Maas en Waal leefbaar en aantrekkelijk te houden. Dat wil toch iedereen.

Ik hoop dat de Maas en Waal Cultuur Express hierbij behulpzaam kan zijn. Daarom mijn oproep: wordt sponsor of partner. Meld je op: info@cultuurexpress.nl

Arnold de Kock, Voorzitter Maas & Waal CultuurExpress