Verhalen


Verplicht het gebied uit

Op 30 januari 1995 pakte familie van Erp uit Beneden-Leeuwen, net als vele andere streekgenoten de koffers. Carla van Erp zette haar verhaal van de evacuatie van een boerenbedrijf op papier voor het project Verhalenstroom van Museum Tweestromenland.

"Ik sta aan het schoolplein met mijn dochtertje van 5 jaar, maar het schoolhek blijft dicht. Iedereen is thuis gebleven en is bezig met de extreem hoge waterstand. Ondanks mijn nuchtere inslag begint nu door te dringen dat het menens is. Tijd om tot actie over te gaan.

De Gregoriaanse Kerkmuziek.

In de Katholieke kerk was tot 1965 de eeuwen oude kerkmuziek, de Gregoriaanse muziek, bij de opluistering van de vieringen in bijna alle kerken gebruikelijk. Bijna alle kerkkoren van groot tot klein voerde deze muziek uit volgens een vast gestelde agenda dat voor het gehele kerkelijk jaar van toepassing was.

 

‘D´n diek is deurgebroken’

Over de watersnoodramp in Overasselt en Nederasselt op oudejaarsdag 1925 zijn drie verhalen opgetekend van ooggetuigen die tijdens de dijkdoorbraak in Overasselt woonden. Zij waren toen respectievelijk 7, 5,5 en 5 jaar oud. Wat zij in 1925 niet wisten, was dat het water al dagenlang tot aan de kruin van de dijken stond als gevolg van sneeuw en hevige regenval eind december. Met oudjaar stond de zuidwestenwind pal op de kwetsbare dijk en het water sloeg een gat van honderd meter in de dijk tussen Overasselt en Nederasselt ter hoogte van boerderij ´t Roth. Pastoor van Riel was tijdens de vroegmis in Overasseltse kerk even na half acht met de parochianen bij het Evangelie. Voor hij er erg in had stroomde de kerk leeg en bleef achter met één misdienaar. Zij hoorden iemand roepen: “D´n diek is deurgebroken.” 

'Water een lust en een last'

Van Ooijen is in Appeltern een veel voorkomende en bekende naam. Adri van Ooijen, eigenaar van onder meer de camping het Groene Eiland aan de Maas, is vooral bekend van de drijvende huizen te Maasbommel. Adri heeft iets met Water, het is de bron waarvan hij bestaat, maar hij heeft ook de last van het water ervaren, als het een bedreiging wordt.


Je eigen vader (Tonny van Erp) interviewen is best bijzonder. Zeker als het gaat om een gebeurtenis die we allebei hebben meegemaakt: de evacuatie van 1995. Onze herinneringen zijn anders, niet alleen door het leeftijdsv...

Mientje Stegeman.

“Als secretaris van de Stichting ter Bevordering van het Historisch Besef in de gemeente Beuningen was ik in 2009 betrokken bij de uitgave: Za’k oe...

Tussen Afferden en Deest ligt de machtige boerderij De Oude Dries. Misschien is het beter te praten over De Dwaze Dries, want de boer die hier rond 1750 woonde, was niet alleen gierig maar ook nog eens eigenwijs, verwaand en achterdochtig. Nee, geen gemakkelijk type die Dries. Terwijl hij toch ho...

Het ligt er mooi bij, al zeg ik het zelf. Maar wat een werk. Het gras moet worden gemaaid. De kapelvloer moet worden geveegd. En het komt allemaal op mij neer.
Vroeger kwamen de pelgrims van heinde en verre. De wilden allemaal geknipt en geschoren worden voordat ze door de poort naar de kap...

Af en toe moet ik hier zijn om leidingen te repareren. Wanneer ik dan in de kelder kom, zie ik het opeens  voor me.

In de tachtigjarige oorlog kwam het heil niet van de protestanten van over de Waal. Nee, de katholieken uit het land van Maas en Waal hadden hun hoop op ziel en zaligheid g...

Had mijn vrouw alles al voorbereid om vandaag een lezing over emancipatie te geven voor de plattelandsvrouwen. Wordt ze  uitgerekend vandaag zo ziek als een hond. Afzeggen kan niet meer.  Of ik het niet van haar over wilde nemen? Ze keek er zo zielig bij dat ik geen nee kon zeggen. Ze wees me d...

U vindt dit misschien een oord van stilte  maar ik word altijd zo onrustig van ruïnes. Bij mij als paranormaal persoon komen al die verhalen uit het verleden spontaan naar boven. Neem nu die heer van Batenburg. De wreedaard van de Maaskant werd hij genoemd. Hij beschouwde zichzelf als alleenhee...

Generaties lang bezocht mijn familie de koortsboom. Toen de ruïne van de kapel van St. Walrick in 1986 op instorten stond, heeft de stichting Baet en Borch de boel kunnen pachten. In ruil daarvoor heeft Baet en Borch weer de nodige stevigheid gegeven aan de historische restanten. Ook heeft de st...

Het is zo’n plek waar je uren kunt zijn. Gewoon alleen kijken. Een plek aan een rivier. Zoals in Ewijk bij Het Veerhuis. Kijken naar schepen die voorbij varen. Een schier oneindige polonaise van heen en weer. Waar komen ze vandaan? Waar gaan ze heen? Wie zou er op zo’n boot wonen en werken? W...