Verhalen


Het Land van Maas en Waal kent talloze verhalen waarin bijzondere locaties, eigenzinnige families, vreemde voorwerpen, robuuste monumenten of inspirerende landschappen de hoofdrol spelen. Tezamen vertellen ze de fascinerende geschiedenis van het land waarin we leven en werken. 

De Maas en Waal CultuurExpress gaat actief op zoek naar die verhalen. Op 2 en 9 maart vond er in dat kader er een professionele Oral History Cursus plaats in Landgoed De Korenmolen in Maasbommel o.l.v. Jette Janssen van Gelders Erfgoed en documentairemaakster Annegriet Wietsma. Zestien vertegenwoordigers van Erfgoedinstellingen uit het hele Land van Maas en Waal zijn inmiddels opgeleid tot verhalen-expert en zullen het gebied intrekken om verhalen op te tekenen en te delen. In onze rubriek  Nieuws kunt u er alles over lezen. 

Maar ook reeds eerder opgetekende streekverhalen kunnen toegankelijk gemaakt worden op deze website. Heeft u een mooi verhaal 'op de plank liggen' of wilt u het delen met een verhalen-expert? Stuur even een mailtje naar info@CultuurExpress.nl en we nemen contact met u op.

Verplicht het gebied uit

Op 30 januari 1995 pakte familie van Erp uit Beneden-Leeuwen, net als vele andere streekgenoten de koffers. Carla van Erp zette haar verhaal van de evacuatie van een boerenbedrijf op papier voor het project Verhalenstroom van Museum Tweestromenland.

"Ik sta aan het schoolplein met mijn dochtertje van 5 jaar, maar het schoolhek blijft dicht. Iedereen is thuis gebleven en is bezig met de extreem hoge waterstand. Ondanks mijn nuchtere inslag begint nu door te dringen dat het menens is. Tijd om tot actie over te gaan.

De Gregoriaanse Kerkmuziek.

In de Katholieke kerk was tot 1965 de eeuwen oude kerkmuziek, de Gregoriaanse muziek, bij de opluistering van de vieringen in bijna alle kerken gebruikelijk. Bijna alle kerkkoren van groot tot klein voerde deze muziek uit volgens een vast gestelde agenda dat voor het gehele kerkelijk jaar van toepassing was.

 

De wilgen nostalgie: ‘De Griendcultuur’

In de slecht ontwaterde delen van de rivierpolders was de teelt van Griend de enige vorm van exploitatie van deze gronden. Bekend zijn de griendakker in de delen van de Biesbosch nadat in de afgelopen eeuwen hier slib afzettingen van de rivieren plaatsvond.
    De Griendcultuur verschafte werk in de vele mandenvechterijen en hoepelmakerijen.Voor de opkomst van de kunststof producten was bewerkt griend een markt artikel.Thans wordt op kleine schaal nog wel gevlochten griend gemaakt en verkocht maar dan meer uit nostalgie.

Het leven op een stoomgemaal

Het leven op een stoomgemaal

Leo Greep was de zoon van een machinist. Hij heeft zijn kinderjaren op 2 verschillende stoomgemalen in Maas en Waal doorgebracht. Na studie is hij vertrokken uit het land van Maas en Waal en werkzaam geweest bij Philips in Eindhoven als technicus.
Hij woont thans in Deurne maar heeft nog een scherp geheugen en weet nog goed te vertellen hoe het in die tijd op een stoomgemaal er aan toeging.

Over de watersnoodramp in Overasselt en Nederasselt op oudejaarsdag 1925 zijn drie verhalen opgetekend van ooggetuigen die tijdens de dijkdoorbraak in Overasselt woonden. Zij waren toen respectievelijk 7,...

Van Ooijen is in Appeltern een veel voorkomende en bekende naam. Adri van Ooijen, eigenaar van onder meer de camping het Groene Eiland aan de Maas, is vooral bekend van de drijvende huizen te Maasbommel. Adri heeft iets met Water, het is de bron waarvan hij bestaat, maar hij heeft ook de last van...


Je eigen vader (Tonny van Erp) interviewen is best bijzonder. Zeker als het gaat om een gebeurtenis die we allebei hebben meegemaakt: de evacuatie van 1995. Onze herinneringen zijn anders, niet alleen door het leeftijdsv...


"Ik dacht: eens kijken of er in mijn tennisclub voor 50 plussers iemand is die nog mensen kent die de overstroming van Wijchen van 1926 hebben meegemaakt.

Tja, en toen werd het even stil want dat is wel ...

Mientje Stegeman.

“Als secretaris van de Stichting ter Bevordering van het Historisch Besef in de gemeente Beuningen was ik in 2009 betrokken bij de uitgave: Za’k oe...

Tussen Afferden en Deest ligt de machtige boerderij De Oude Dries. Misschien is het beter te praten over De Dwaze Dries, want de boer die hier rond 1750 woonde, was niet alleen gierig maar ook nog eens eigenwijs, verwaand en achterdochtig. Nee, geen gemakkelijk type die Dries. Terwijl hij toch ho...

Wie op historische grond woont, loopt dikke kans om vandaag of morgen vondsten uit de oudheid op te graven. Met Gradus was dat al hetzelfde. Zijn leven lang woonde hij hoog en droog op een oud rivierduin in Worsum. Een mooie plek om kippen te houden vond Gradus. Hij had ze in maten en soorten: ba...

Vechtende mannen brengen een hoop ellende in de wereld. In blinde woede vallen ze elkaar aan, zonder zich ook maar iets aan te trekken van God en gebod. Het is overal en altijd hetzelfde liedje.

Twee ridders uit het land van Maas en Waal hadden in 1542 mot met elkaar. Het ging om een stuk...

Het ligt er mooi bij, al zeg ik het zelf. Maar wat een werk. Het gras moet worden gemaaid. De kapelvloer moet worden geveegd. En het komt allemaal op mij neer.
Vroeger kwamen de pelgrims van heinde en verre. De wilden allemaal geknipt en geschoren worden voordat ze door de poort naar de kap...

Af en toe moet ik hier zijn om leidingen te repareren. Wanneer ik dan in de kelder kom, zie ik het opeens  voor me.

In de tachtigjarige oorlog kwam het heil niet van de protestanten van over de Waal. Nee, de katholieken uit het land van Maas en Waal hadden hun hoop op ziel en zaligheid g...

Had mijn vrouw alles al voorbereid om vandaag een lezing over emancipatie te geven voor de plattelandsvrouwen. Wordt ze  uitgerekend vandaag zo ziek als een hond. Afzeggen kan niet meer.  Of ik het niet van haar over wilde nemen? Ze keek er zo zielig bij dat ik geen nee kon zeggen. Ze wees me d...

U vindt dit misschien een oord van stilte  maar ik word altijd zo onrustig van ruïnes. Bij mij als paranormaal persoon komen al die verhalen uit het verleden spontaan naar boven. Neem nu die heer van Batenburg. De wreedaard van de Maaskant werd hij genoemd. Hij beschouwde zichzelf als alleenhee...

Generaties lang bezocht mijn familie de koortsboom. Toen de ruïne van de kapel van St. Walrick in 1986 op instorten stond, heeft de stichting Baet en Borch de boel kunnen pachten. In ruil daarvoor heeft Baet en Borch weer de nodige stevigheid gegeven aan de historische restanten. Ook heeft de st...

Het is zo’n plek waar je uren kunt zijn. Gewoon alleen kijken. Een plek aan een rivier. Zoals in Ewijk bij Het Veerhuis. Kijken naar schepen die voorbij varen. Een schier oneindige polonaise van heen en weer. Waar komen ze vandaan? Waar gaan ze heen? Wie zou er op zo’n boot wonen en werken? W...

Het is de tijd dat Beuningen en wijde omgeving één grote fruittuin is. Boomgaarden, kwekerijen. De geur van appels, peren, aardbeien, bessen mengt zich met die van vee en bezwangert de lucht. Fruit en vee in een landelijke omgeving. En als je Beuningen binnenkomt, is te zien hoe gezond fruit vo...

Het regent die dag. De wind jaagt om de boerderij in een poging om maar ergens het gebouw binnen te komen. Je kunt door de kleine ramen bijna niets zien. Alleen water dat langs de ramen stroomt. Een oude boerderij aan de rand van Ewijk: De Steeg. Het is alsof de tijd heeft stil gestaan. Niet alle...

Het is het water dat Weurt de toegang geeft tot een heel andere wereld. Tot de wereld van het voorbijgaan, van het voorbijstromen. Weurt is daarin een vluchtheuvel. Even een plekje om voet aan wal te zetten, even bijtanken, even bijkletsen. Vroeger, heel lang. Pas in de jaren zestig werd het alle...