Bezoekerscentrum De Grote Rivieren


Daar waar de Maas en Waal elkaar op korte afstand naderen, midden in het natuurontwikkelingsgebied Fort Sint Andries is Bezoekerscentrum ‘De Grote Rivieren’ gelegen. Het bezoekerscentrum is een bron van informatie en inspiratie voor een ieder die het Rivierengebied gaat verkennen.

Website: http://www.bcdegroterivieren.nl/
E-mail: beheer@bcdegroterivieren.nl 

Contactgegevens
Langestraat 38
6624 AB Heerewaarden
Telefoon: 0487-572831

Doelstelling: informatie en inspiratie geven, voor een ieder die het Rivierengebied gaat verkennen
Activiteiten: de activiteiten van de Stichting Bezoekerscentrum ‘De Grote Rivieren’ richten zich op het verstrekken van informatie over de natuur en cultuur in het Rivierengebied.
Tijdens rondleidingen of op eigen houtje komt de bezoeker in aanraking met het verleden, heden en de toekomst van het Rivierengebied. Door het aanbieden van schoolprogramma’s en leskisten aan de basisscholen in de omgeving komen kinderen op een avontuurlijke
en leerzame wijze in aanraking met natuur en milieu.
Werkgebied: Rivierengebied