Stichting Maasheggen Balgoy


De Maasheggen zijn bijzonder. Nergens in Nederland vinden we zoveel verschillende soorten bomen en struiken en heggen als in dit gebied. Stichting Maasheggen Balgoy wil iets van de oorspronkelijke rijkdom en schoonheid van de Maasheggen terugbrengen rond Balgoy. Een mooier landschap waar iedereen plezier aan beleeft – de inwoners van Balgoy en het naburige Wijchen, de boeren en de recreanten die Balgoy bezoeken. De Maasheggen zorgen voor afwisseling in het cultuurhistorische landschap langs de rivier en vormen prachtige zichtlijnen vanaf de dijk.

Website: http://www.maasheggenbalgoy.nl/tag/balgoy/
E-mail: info@maasheggenbalgoy.nl

Contactgegevens                                                                                                                                                                                                                                                                               
De heer S. Aertssen 
Kraayenberg 95-16
6601 PD Wijchen
Telefoon: 024 3244135

Doelstelling: Herstel en duurzaam beheer en beschrijven van het historisch heggenlandschap in en om Balgoy.
Activiteiten: Behouden en versterken van landschapselementen: Aanplanten van jonge struiken en bomen, het op maat beheren heggen en houtwallen.
Werkgebied: Balgoy en omgeving