Het Dijkmagazijn


Het Dijkmagazijn is een bezoekerscentrum op de Waaldijk, 6 kilometer ten westen van Nijmegen. Natuurliefhebbers, recreanten en toeristen vinden allen iets van hun gading bij Het Dijkmagazijn

Website: www.hetdijkmagazijn.nl of www.gelderse-nme-centra.nl  
E-mail: dijkmagazijn@hetnet.nl

Contactgegevens                                                                                                                                                                                                                                                                               
Dijk 41
6641 LA Beuningen
Telefoon: 024 677 70 00

Doelstelling: mensen met de omgeving verbinden
Activiteiten/werkzaamheden: excursies, wandeltochten, struinen, lezingen, workshops, knutselen met natuurlijk materiaal en complete arrangementen gelardeerd met picknicks en huifkartochten.
Voor alle veertig basisscholen in Beuningen, Druten en Wijchen is Het Dijkmagazijn hun natuur- en milieueducatie centrum.
Werkgebied: Beuningen en omgeving