Erfgoedstudiehuis Land van de Heerlijkheden


Het Erfgoedstudiehuis komt voort uit de projectgroep Cultuurhistorie in het Oostelijk Rivierengebied. Deze stond aan de wieg van het bezoekerscentrum in Leur, dat in 2010 openging. Het werkgebied van het studiehuis omvat de gemeenten West Maas en Waal, Druten, Wijchen, Beuningen en Heumen.

Website: www.bezoekleur.nl/erfgoedstudiehuis.html
E-mail: Landvandeheerlijkheden@mooigelderland.nl

Contactgegevens
Dhr. W.A. Kattenberg w.a.kattenberg@hetnet.nl
Van Balverenlaan 1b
6615 AH Leur
Telefoon: 024 645 15 58

Activiteiten: onderzoek, projecten, exposities, films, fietsroutes. Tevens komen op initiatief van Erfgoedstudiehuis ca. 15  erfgoedinstellingen sinds 2010 tweemaal per jaar bijeen om elkaar te stimuleren in het verder toegankelijk maken van het gebied. Dat houdt in: het elkaar ondersteunen in of samenwerken op het vlak van onderzoek en publiekgerichte projecten.

Onderzoek en projecten 2010:
Het mede uitvoeren van de door het Bezoekerscentrum georganiseerde wandel, fiets en bustochten op cultuurhistorisch vlak.

Onderzoek en projecten 2013:
Boerderijen Tussen Maas en Waal vanaf 1350 tot nu
Dit project wordt uitgevoerd door het Erfgoedstudiehuis,  de Stichting Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas en de Heemkundekring Pagus Balgoye te Balgoy en het Bezoekers centrum te Leur. Het omvat behalve onderzoek, een expositie, documentaire, lezing, katern en fietstochten incl. boerderijbezoek.
Project QR-code in het kader van het Project Spannende Geschiedenis van de RBTKan in samenwerking met de vier betrokken Gemeenten. In het kader van het verder uitrollen van dit digitale project over geheel Gelderland is het Erfgoedstudiehuis in samenwerking met de erfgoedinstellingen betrokken gevraagd nog eens extra 25 cultuurhistorische locaties te selecteren. Het Erfgoedstudiehuis is tevens gevraagd om de uitkomsten te bundelen
Doelstelling: het beter bestuderen van de natuur,cultuur en de geschiedenis van het Land van Maas en Waal.
Werkgebied: de gemeenten West Maas en Waal, Druten, Wijchen, Beuningen en Heumen.